VS 47uF-4V kondensator elektrolityczny smd (10szt)

  • Producent: PANASONIC
  • Kod producenta: ECEV0GA470SA
  • komplet
  • Cena netto: 0,81 zł 1,00 zł

kondensator elektrolityczny SMD 47uF/4V, wymiary 4,0x5,4mm taśmowany 85'C