Regulamin

Ceny

Wszystkie ceny w sklepie są podane w wartościach netto/brutto (brutto czyli zawierają podatek Vat). Każdy zakup potwierdzany jest wystawioną przez sklep Fakturą Vat. W przypadku zaznaczenia w momencie wypełniania formularza zamówienia opcji "paragon" Klient otrzymuje Fakturę Vat na osobę fizyczną.

Wiążąca dla obu stron transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia.

 

Płatności
Podstawowymi formami zapłaty w sklepie jest przelew-przedpłata lub pobranie. Przy pobraniu należy spełnić dodatkowe warunki jakim jest zarejestrowanie się w sklepie i podanie kontaktu telefonicznego do Siebie niezbędnego do osobistego kontaktu każdorazowo po złożonym zamówieniu z taką formą płatności. Możliwe jest uzyskanie opóźnionego terminu płatności przelewem co przyspieszy dotarcie towaru do Odbiorcy ale tylko i wyłącznie jest to zależne od każdorazowej oceny wiarygodności Klienta przez zespół sklepu.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Status Klienta uprzywilejowanego

W sklepie istnieją dwa poziomy cen. Każdy z odwiedzających sklep widzi poziom podstawowy. Funkcjonuje także drugi poziom cen niższy w wielu pozycjach. Aby móc przeglądać i dokonywać zakupów w niższych cenach trzeba posiadać status Klienta uprzywilejowanego. Taki status nadaje zespół sklepu na podstawie własnej subiektywnej oceny Klienta, biorąc pod uwagę wiarygodność, rzetelność, częstotliwość zakupów lub poziom osiągniętego obrotu, jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia tego statusu w dowolnym momencie. O nadaniu statusu Klienta uprzywilejowanego lub jego cofnięciu każdorazowo powiadamiamy odrębnym mailem.

 

Dwie istotne uwagi!

W momencie zapoznania się z ofertą sklepu, a przed dokonaniem pierwszych zakupów należy dokonać rejestracji w sklepie. Tylko taki tok postępowania zapewni możliwość wypracowania Klientowi pozycji do ubiegania się o status Klienta uprzywilejowanego, bowiem tylko wtedy transakcje są przypisywane przez system danemu Klientowi. Rejestracja nie jest obowiązkowa, z wyjatkiem przypadku gdy Klient chce dokonać zakupów za pobraniem , jest jednak posunięciem jak najbardziej rozsądnym dlatego że pozwala uprościć każdorazową procedurę składania zamówienia i każde kolejne zamówienie z zarejestrowanego konta zwiększa szanse Klienta na podniesienie Jego statusu.

Każdy zarejestrowany Klient bez względu na swój status powinien pamiętać aby zawsze logować się przed złożeniem zamówienia. Tylko takie postępowanie zapewni Kupującemu prawidłowe rozpoznanie go przez system i przypisanie poprawnego poziomu cen na zamówieniu. Klient uprzywilejowany powinien pamiętac o tym także w momencie już samego przeglądania oferty sklepu.

 

Polityka prywatności

Dane każdego Klienta służą jedynie do celów realizacji zamówienia oraz statystyk wewnętrznych sklepu i nie są udostepniane osobom trzecim. Rejestrując się w systemie Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę STANDBY electronic Katarzyna i Jarosław Ziętarscy.

W każdej chwili Klient ma możliwość wglądu w swoje dane, moze je modyfikować lub usunąć.

 

Realizacja zamówień

Minimalna ilość zamawianego towaru dla jednej pozycji równa się jednostce podanej jako sprzedażna (przykładowo jeśli w karcie towaru podajemy cenę za 100 szt. to znaczy, że minimum zamówieniowe to 100 sztuk). Nie ma progu minimalnego dla zamówień . Jeśli Klient życzy sobie wysyłkę towaru za przysłowiową złotówkę i zdaje sobie sprawę że koszt przesyłki wielokrotnie przekroczy wartość towaru to jest to jego świadoma decyzja.

W uzasadnionych przypadkach sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, ograniczenia sposobu płatności lub zażądania przedpłaty na towary sprowadzane na specjalne życzenie.

Faktyczne stany produktów w magazynie (czyli widziany przez Kupującego status towaru jako dostępny) mogą się różnić od podanych na stronie co wynika z faktu uaktualniania stanów raz na 24 godziny. Wyjątkiem jest weekend kiedy aktualizacja bazy towarów odbywa sie raz na 48 godzin.

 

Zastrzeżenia prawne

Zawartość sklepu internetowego www.standby-shop.eu nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a więc fakt złożenia zamówienia przez Klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniający formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

Wszystkie produkty oferowane przez sklep www.standby-shop.eu są fabrycznie nowe (o ile nie ma w opisie ofertowym informacji iż pochodzą z demontażu), wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

Karty katalogowe towarów

Zespół sklepu dokłada wszelkich starań aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie towarów były zgodne z rzeczywistością. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędne podanie parametrów i właściwości towarów lub nagłą ich zmianę przez producenta tychże towarów. W niektórych przypadkach posłużono się kartami katalogowymi innych producentów niż wynika to z zapisu na karcie towaru. Jest to spowodowane przez techniczne ograniczenie narzucone przez producenta oprogramowania a polegające na limicie objętości akceptowanych plików PDF. W tym wypadku dokonano takiego wyboru spośród możliwych, aby parametry zawarte w karcie katalogowej wykazywały jak największą zgodność z oferowanym towarem. Innym istniejącym czasami ograniczeniem jest brak dostępu do oryginalnej dokumentacji wyrobu.

 

Wysyłka

Dostępne formy wysyłki towaru to :

  - Poczta Polska - LIST , list polecony priorytetowy za potwierdzeniem odbioru,

    cena usługi 16,0 złotych brutto.     

Dotyczy wyboru przez Klienta płatności za towar dokonanej przelewem poprzedzającym wysyłkę towaru, wymagane małe gabaryty i ciężar nie przekraczający ok 2,0 kg.  

   - DPD , standard,

    cena usługi 16,0 złotych brutto.

Dotyczy wyboru przez Klienta płatności za towar dokonanej przelewem poprzedzającym wysyłkę.

   - Inpost , Paczkomaty 24/7,

    cena usługi 17,99 złotych brutto.

Dotyczy wyboru przez Klienta płatności za towar dokonanej przelewem poprzedzającym wysyłkę.

 

  - DPD pobranie,

    cena usługi 25,0 złotych brutto.

Dotyczy wyboru przez Klienta płatności za towar dokonanej za pobraniem przez kuriera.

 - Inna Firma Kurierska,

    cena usługi 0 złotych.         

Dotyczy sytuacji kiedy Klient ma podpisaną umowę z inną firmą kurierską i wyraża życzenie aby przesyłka była zrealizowana taką drogą a opłatę za przesyłkę rozliczy sam z kurierem. Ta opcja ma zastosowanie tylko na wyraźne życzenie Klienta i po sprawdzeniu przez nas czy kurier podanej firmy ma możliwość szybkiego dotarcia do nas.

 - Odbiór osobisty towaru,

    cena usługi 0 złotych.

Tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z obsługą sklepu.

Powyższe regulacje dotyczą paczek o wadze do 10 kg, w przypadku cięższych przesyłek będą dokonywane indywidualne uzgodnienia.
Powyższe zasady i ceny mają zastosowanie tylko w przypadku realizowania zamówień krajowych. W przypadku wysyłki poza teren RP koszty i formę wysyłki uzgadniamy każdorazowo z Klientem.

  Uwaga ! W przypadku wyboru Poczty Polskiej wysyłki realizowane są do godziny 17 od poniedziałku do piątku. W przypadku wysyłki kurierem realizacja następuje w najszybszym możliwym terminie o którym decydują systemy rejestracji przesyłek firm kurierskich . Firmy kurierskie realizują odbiór przesyłek od poniedziałku do piątku.

  Uwaga ! Po przekroczeniu przez Klienta sumy zakupów 250 zł brutto koszty dostawy pokrywa sklep. Graniczna wartość 250 zł uprawniająca do  dostawy na nasz koszt to wartość brutto zamawianych elementów liczona bez kosztów wysyłki. Darmowa wysyłka realizowana jest poprzez firmę kurierską DPD. (Kwota 250 zł może podlegać czasowym obniżkom w wyniku dostępności aktualnych promocji w sklepie.)

Termin dostawy zamówionych towarów to 2 dni robocze w przypadku kuriera i 2 do 7 dni w przypadku Poczty Polskiej. Termin dostawy liczony jest od momentu wyjaśnienia wszelkich kwestii wymagających konsultacji pomiędzy stronami transakcji i w efekcie wpływu przelewu na nasze konto. Nie ponosimy odpowiedzialności za opieszałe działania firm kurierskich i Poczty Polskiej, które nie dotrzymają rygoru terminów podanych przez siebie lub dostarczą przesyłkę w stanie uszkodzonym lub niekompletnym. Przesyłki ekspediowane przez sklep są pakowane starannie i z dbałością o to aby towar dotarł nieuszkodzony a przesyłka nie miała możliwości samoistnego rozpakowania się w transporcie. Kupujący zobowiązany jest zbadać stan przesyłki z towarem bezpośrednio po jej otrzymaniu. Jeśli przesyłka z towarem jest uszkodzona Kupujący powinien niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zawiadomić przewoźnika o takim uszkodzeniu lub też ubytku towaru.

 

Reklamacje i ochrona praw Klienta

Odpowiedzialność sklepu www.standby-shop.eu za dostarczenie wadliwych produktów jest ograniczona do wymiany towaru lub zwrotu zapłaconej kwoty. Cena, parametry i opisy oferowanych towarów nie mogą stanowić podstawy do żądania odszkodowania.

 

Reklamacje dotyczące towarów

STANDBY electronic s.c. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres standby@standby-shop.eu.

Reklamowany towar należy przesłać na adres: STANDBY electronic s.c. ul. Sportowa 2 , 87-200 Wąbrzeźno.
STANDBY electronic s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

STANDBY electronic s.c. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić STANDBY electronic s.c. o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego.

Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: STANDBY electronic s.c., ul. Sportowa 2, 87-200 Wąbrzeźno lub mailowo pod adres standby@standby-shop.eu.

W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

STANDBY electronic s.c. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

 

Odstąpienie od umowy

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru Klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną nieuszkodzoną i nieużywaną zawartością. W przypadku zwrotu towaru następuje konieczność wystawienia z naszej strony faktury korygującej. W przypadku zwrotu towaru w powyższym trybie Kupujący jest obciążany kosztami transportu dostawy i odesłania zamówienia zgodnie z cennikiem danego spedytora. Data wysłania zwracanego towaru nie może przekroczyć 14 dni od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kupujący  może poinformować o odstąpieniu od umowy mailem, wypełniając  przygotowany przez nas formularz lub składając oświadczenie na  piśmie. Zwrot należności następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych liczonych od momentu otrzymania przez sklep oświadczenia. Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwracanych towarów. Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy towar dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.

 

  Pobierz oswiadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość .

 

Uwagi końcowe

Ceny umieszczone w sklepie www.standby-shop.eu mogą byc różne od cen na te same towary sprzedawane przez nas poza tym sklepem.

Sprawy nie ujęte w regulaminie sklepu regulują odpowiednie ustawy, a w szczególności: Ustawa o Prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) z dnia 30 maja 2014 roku. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumeckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Toruniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod nastepujacym adresem: http://www.uokik.gov.pl w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumeckich.

 

Powyższy regulamin dotyczy obsługi Klientów wyłącznie na terenie Polski. Regulaminy dotyczące Klientów zagranicznych są dostępne na stronach sklepu w pozostałych wersjach językowych.

Regulamin z ostatnimi zmianami z dnia 28.02.2023 obowiązuje od dnia ukazania się na stronie.

 

Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją powyższego regulaminu.