SMS 330uF-200V kondensator elektrolityczny snap

  • szt.
  • Cena netto: 2,20 zł 2,71 zł

kondensator elektrolityczny SNAP 330uF/200V, wymiary 25x30mm